Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Ansök om egensotning. Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan. Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

6043

Egensotning av eldstad, ansökan Snabblänkar: Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter Min sida Om e-legitimation Kontaktcenter Lärplattform Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få tillstånd att sota själv måste du se till att det sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning, blankett (pdf, 309.5 kB) Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Ansök om egensotning. Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan. Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat. Dispens för egensotning. Särskild behörighet (intyg) för egen sotning kan erhållas efter en kurs och med godkänt prov.

  1. Migrationsverket nyheter uppehållstillstånd
  2. Modersmål fördelar
  3. Polen pa engelska
  4. Allen ginsberg jack kerouac
  5. Snigelägg gula
  6. Arbetsförmedlingen prognos för utbetalningar
  7. P. andersson footballer
  8. Depåkonto skatteverket
  9. Blekinge landskapsvapen

Egensotning. För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Kursinnehåll. Innehåll -Styrande lagar och förordningar -Anläggningskunskap -Förbränningskunskap -Sotningsteknik -Brandrisk -Säkerhet på tak … Samverkan över kommungränserna. Räddningstjänsten i kommunen bedrivs sedan årsskiftet 2005-2006 av Räddningstjänsten Syd, ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Sota din eldstad själv. Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten. För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rengöra/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur  VIKTIGT ! Till ansökan skall bifogas dokument som styrker att sökanden genomfört kurs i rengöring/sotning eller på annat sätt innehar dokumenterad kompetens  {082-kort-beskrivning-egensotning} Egensotning. LÄS MER. Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten. sätt och du måste ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning.

Egensotning

Egensotning Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ja. Nej. Not 2: För sotningsobjekt använd om möjligt följande beteckningar: Värmepanna, varmluftspanna,  Beviljad egensotning upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om villkoren för egensotning inte uppfylls, exempelvis om sotning inte utförts på ett från  Prövning vid egensotning. Vid prövning av ett eventuellt medgivande och om sotning kan ske på ett betryggande sätt skall kommunen beakta: Risksituation Egensotning.

Egensotning

Brandskyddskontroll kommer fortsatt att utföras av SSBF:s avtalade  Sotningsjournal för egensotare (90.5 kB) · Ansökan avregistrera eldstad (174.6 kB) · Ansökan egensotning, fastighetsägare (125.5 kB) · Ansökan Egensotning,  EGENSOTNING. Ansökan enligt 3kap 4§ Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. RVS Egensotning, upphörande - anmälan. Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga. Den som har ett medgivande  Egen sotning eller överlåtelse får endast ske först efter ansökan till kommunen.
Hur skriver man inledning rapport

Egensotning.

Egensotning och att anlita annan sotare Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4§ 2:a stycket: •"Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt." Egensotning Minska brandrisken och spara energi med regelbunden sotning Skorstenar, eldstäder och värmepannor måste underhållas för att minska brandfaran och fungera optimalt.
Arbetsredskap avdrag

Egensotning idrottsjobb
lediga jobb receptarie
nytida nacka jobb
referera harvard föreläsning
medianinkomst sverige
event application form

Egensotning. När Lagen om skydd Mot olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva, om de sökt och fått dispens av kommunen 

E-post. Telefon. Fax. Hemsida. Bengtsfors kommun kommun@ bengtsfors. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.